Wie zijn wij?

Onze missie

Medico Docet ondersteunt en adviseert zorgorganisaties in het opstellen en uitvoeren van een evenwichtig, hoogstaand en aantrekkelijk scholingsprogramma voor diverse zorgverleners in de eerstelijn. Ons doel is door middel van deskundigheidsbevordering een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogstaande zorg.

Wij doen dit op basis van de verplichte onderwerpen die periodiek terugkeren in het curriculum, actuele ontwikkelingen in de zorg en vragen en behoeften uit de praktijk. Bij het samenstellen van het scholingsaanbod werkt Medico Docet samen met inhoudelijk deskundigen, onder wie kaderartsen en medisch specialisten.

Belangrijk onderdeel van een hoogstaand scholingsaanbod is het aanvragen van accreditaties bij de diverse beroepsverenigingen. Ook hierin kan Medico Docet u ondersteunen of adviseren, evenals in het aanvragen van een BTW-vrijstelling in het kader van (kort) beroepsonderwijs.

Daarnaast organiseert Medico Docet in opdracht ook medische congressen en symposia.

stethoscoop op stapel boeken

Onze visie

Medico Docet wil continu bij blijven dragen aan het op peil brengen en houden van de deskundigheid van zorgverleners. Om die reden houden wij ons ook bezig met allerlei vormen van online scholingen, waarbij wij niet uit het oog verliezen dat scholingen ook een belangrijke netwerkfunctie hebben. Even bijpraten (soms ook even stoom afblazen) en ervaringen uitwisselen met collega’s is een aangename bijkomstigheid van onze bijeenkomsten.